top of page

Roques de Sant Formatge

Roques de Sant Formatge és probablement la necròpolis tumulària d’incineració més emblemàtica de la Catalunya occidental i el jaciment funerari més extens de la vall inferior del Segre. Hi ha unes 200 sepultures identificades, la majoria són de tipus circular, però també se’n troba algunes de forma rectangular que correspondrien a la tercera i darrera fase d’utilització (750-650 a.C.).

D’altra banda, el poblat ibèric està situat al punt més elevat de la zona i és de forma el·líptica, amb unes mesures aproximades de 25m d’ample i 125m de llarg. S’hi poden veure els basaments d’algunes cases i la cisterna al mig.

Finalment, trobem importants obres de fortificació realitzades per l’exèrcit franquista, l’any 1938, que afecten molt el jaciment ibèric.

Roques de Sant Formatge Seròs

Com arribar-hi?

bottom of page